Sowieci

Włodzimierz Lenin

właściwie Władimir Iljicz Uljanow, urodzony 22 kwietnia 1870 roku w Symbirsku, zmarł 21 stycznia 1924 roku w Gorkach koło Moskwy. Działacz komunistyczny, współtwórca i lider partii bolszewickiej, przywódca rewolucji październikowej oraz inicjator powstania RFSRR, ZSRR i Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu). Teoretyk komunizmu, twórca idei leninizmu. To on wprowadził pojęcie „wroga ludu” jako kategorii prawnej i był jednym z autorów polityki masowego terroru w służbie władzy. Jego oficjalny kult przetrwał aż do upadku ZSRR.

Źródło fotografii: Archiwum Akt Nowych