Świat

Piotr Nikołajewicz Wrangel

(1878-1928) baron, generał porucznik armii rosyjskiej. 1910 absolwent Akademii Sztabu Generalnego. W I wojnie światowej dowódca korpusu kawalerii, od 1918 w Siłach Zbrojnych Południa Rosji. W okresie styczeń – kwiecień 1920 na skutek sporu z gen. Denikinem poza armią, następnie do listopada 1920 dowódca całości sił. Po klęsce na Krymie w listopadzie 1920  na emigracji. Założyciel Rosyjskiego Związku Ogólnowojskowego w 1924 w Paryżu.

Źródło fotografii: Wikipedia