2/8/0/106

Protokół z 9. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 22 lipca 1920 r. wraz z załącznikiem