Polacy

Kazimierz Sosnkowski

Herbu Godziemba, ps. Godziemba, Baca, Józef, Ryszard, Szef. Polski wojskowy, generał broni, działacz niepodległościowy związany z Organizacją Bojową PPS, założyciel Związku Walki Czynnej. Szef sztabu I Brygady Legionów, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Od 3 marca 1919 r. drugi wiceminister spraw wojskowych. W latach 1920-1924 minister spraw wojskowych. Poświęcił się zadaniu rozbudowy, poprawy wartości bojowej i scalenia Wojska Polskiego. Z jego inicjatywy wprowadzono obowiązek nauki w armii, co miało przeciwdziałać dość powszechnemu problemowi analfabetyzmu wśród żołnierzy.

Źródło fotografii: Wikipedia