Polacy

Władysław Grabski

urodzony 7 lipca 1874 roku w Borowie koło Łowicza, zmarł 1 marca 1938 roku w Warszawie. Polityk związany z narodową demokracją, historyk dziejów społeczno –gospodarczych oraz ekonomista, który był autorem reformy walutowej z 1924 roku i doprowadził do założenia Banku Polskiego. Od 13 grudnia 1919 roku  jako minister skarbu w rządzie Leopolda Skulskiego walczył z wysoką inflacją w Polsce. Po rezygnacji Skulskiego od 23 czerwca 1920 roku objął stanowisko premiera. Funkcje ministra skarbu i premiera sprawował ponownie w  latach 1923-1925.

Źródło fotografii: Archiwum Akt Nowych