2/8/0/106

Protokół z 1. posiedzenia Rady Obrony Państwa, które odbyło się dnia 1 lipca 1920 r. wraz z załącznikami