Sowieci

Siergiej Siergiejewicz Kamieniew

urodzony 16 kwietnia 1881 roku w Kijowie, zmarł 25 sierpnia 1936 roku w Moskwie. W carskiej armii pułkownik Sztabu Generalnego,  członek Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego. Od 1918 w Armii Czerwonej, w charakterze dowódcy uczestniczył w rosyjskiej wojnie domowej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej  naczelny dowódca sił zbrojnych Armii Czerwonej (pełnił tę funkcję w latach 1919-1924).

Źródło fotografii: Wikipedia