Polacy

Adam Koc

ps. „Witold”, „Szlachetny”, urodzony 31 sierpnia 1891 roku w Suwałkach, zmarł 3 lutego 1969 roku w Nowym Jorku, polityk, dziennikarz, pułkownik Wojska Polskiego. Członek Związku Walki Czynnej, w latach 1914-15 komendant Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, a następnie w 1918 komendant naczelny POW. W latach 1915-1917 roku służył w Legionach Polskich, od 17 grudnia 1919  roku oficjalnie w Wojsku Polskim. 18 lipca 1920 roku objął dowództwo nad 201 Pułkiem Piechoty, wchodzącym w skład Armii Ochotniczej, a następnie Dywizji Ochotniczej.

Źródło fotografii: Wikipedia