Wydany zostaje rozkaz Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego do rozpoczęcia operacji niemeńskiej. Jej celem jest rozbicie nowo skoncentrowanych przez Michaiła Tuchaczewskiego za linią rzeki Niemen wojsk i niedopuszczenie do rozpoczęcia kolejnej ofensywy bolszewickiej skierowanej na zachód.

Podcast

Bitwa Niemeńska krok po kroku
O planie Józefa Piłsudskiego i genezie Bitwy Niemeńskiej opowiada dr Tadeusz Krawczak.

Galeria