2/8/0/106

Protokół z 12. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 30 lipca 1920 r. wraz z załącznikami