Władymir Sałamanowicz Łazarewicz

(1882-1938) podpułkownik armii rosyjskiej; 1912 absolwent Akademii Sztabu Generalnego. Uczestnik I wojny światowej. Od maja 1918 naczelnik oddziału w Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego, od września 1918 naczelnik Zarządu Polowego Sztabu. W okresie luty – kwiecień 1919 szef sztabu 4 Armii, od maja do czerwca 1919 szef sztabu Armii Turkiestańskiej, jednocześnie  (marzec – sierpień) szef sztabu Południowej Grupy Armii Frontu Wschodniego. Od sierpnia do października 1919 dowódca 4 Armii, od listopada 1919 do lutego 1920 szef sztabu Frontu Zachodniego, od czerwca do września 1920 dowódca 3 Armii Frontu Zachodniego. Od października 1920 do lutego 1921 dowódca 4 Armii Frontu Południowego, od marca 1921 do lutego 1922 dowódca Frontu Turkiestańskiego. Odznaczony dwukrotnie orderem Czerwonego Sztandaru. Wykładowca uczelni wojskowych.