Pobierz

Podaj mi dłoń, dezerterze

Dmitri Moor (Orłow) (1883-1946)

2/55/0/8/551

  • Tłumaczenie: góra – Rosyjska Socjalistyczna Federalna Republika Radziecka Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się.
  • dół – Podaj mi dłoń, dezerterze. Jesteś takim samym niszczycielem robotniczo-chłopskiego państwa jak ja, kapitalista! Jesteś moją ostatnią nadzieją!