Pobierz

8 marca

Międzynarodowy Dzień Kobiet

2/55/0/8/551

Dwujęzyczny plakat wydany w Kijowie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca to w istocie dwa wydrukowane na jednym arkuszu i nie rozcięte druki, przedstawiające dwie trzymające się za ręce kobiety, robotnicę w fartuchu i chustce na głowie oraz chłopkę w ludowym stroju i wianku, podtrzymującą zżęte zboże z sierpem w dłoni, na tle szkicowo zarysowanych zabudowań fabryki, mleczarni i sadu.

Warto przytoczyć obydwie wersje językowe tekstu, które różnią się od siebie. W tekście rosyjskim podkreślono aspiracje i samodzielność kobiety, apelując do świadomej pracy na rzecz gospodarczej odbudowy:

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet. Robotnico i chłopko! Sama zajmij się budowaniem swojego życia! Tylko wytrwałym trudem i pracą zespołową nad wskrzeszeniem gospodarki narodowej, robotnice i chłopki wywalczą sobie i dzieciom szczęśliwe życie.

Robotnice i chłopki! Tylko wtedy, kiedy będziecie odnosić się świadomie i z szacunkiem do pracy przy maszynie lub na polu i w ogrodzie, tylko wtedy możecie zbudować dla siebie szczęśliwą przyszłość. Zwycięstwo na froncie wojny z burżuazją, która uderzyła w nas gwałtownie, nie jest jeszcze gwarancją wolnego życia w przyszłości. Możemy uważać się za zwycięzców tylko wtedy, kiedy wygramy równie bezlitosną wojnę na froncie pracy i wskrzeszenia gospodarki narodowej. Kiedy w naszych fabrykach i zakładach nie będzie już lenistwa i niechlujstwa, a na wsi stworzymy gospodarkę kolektywną – w jedną i drugą sprawę powinna być żarliwie zaangażowana kobieta, robotnica i chłopka. Aby zostać godnym uczestnikiem wskrzeszenia gospodarki narodowej, trzeba wyzbyć się bezsensownych trosk dnia codziennego. Konieczne jest, żeby zarówno miasta, jak i wsie pokryły się przedszkolami, żłobkami, społecznymi pralniami, stołówkami i domami, zupełnie tak, jak wiosną step pokrywa się kwiatami, a także, żeby kierowniczą rolę w nich sprawowała kobieta – robotnica i chłopka.

Towarzyszki, robotnice i chłopki! Niech żyje wasza samodzielność! Niech żyje pracowita robotnica, wierna towarzyszka mężczyzn, energicznie i śmiało, ręka w rękę, dążąca do odbudowy gospodarki narodowej!” (tłum. K. Marciniak-Strzyżewska)

W języku ukraińskim tekst ma za zadanie dobitnie przekonać mieszkanki wsi do udziału w rewolucji socjalnej, poinformować o zaprowadzeniu nowego ustroju i prawach przysługujących w nim kobietom, ale też przedstawić najpilniejsze zadania, jakie czekają kobiety w radzieckim społeczeństwie: 

8 marca to wielkie święto kobiet-robotnic całego świata. Chłopko! Jeden brat twój, chłop-czerwonoarmista, dopiero zwyciężył na froncie zaciętych wrogów ludzi pracy, generałów, dziedziców i burżujów! Drugi twój brat, robotnik z wielkiego miasta, wrócił już z Czerwonego frontu i teraz walczy z upadkiem gospodarczym; buduje nowe życie, wolne dla wszystkich pracujących. Twoja siostra robotnica fabryczna całe swoje siły oddaje pracy dla szczęścia nas wszystkich. Ona już świadomie staje wraz z robotnikiem i biedakiem do walki za losy ludów pracujących.

Chłopko! Nie ma już w Ukrainie właścicieli ziemskich, kapitalistów, wszyscy zostali zniszczeni albo uciekli do innych krajów, pod ochronę ich władców. Cała władza w mieście i na wsi, nad fabrykami, ziemią i lasem, także nad całym innym dobrem, przeszła w ręce robotników miast i wsi. My wszyscy robotnicy i chłopi, robotnice i chłopki, zostaliśmy gospodarzami wielkich dóbr Ukrainy. Chłopko! W robotniczo-chłopskim kraju jesteś wolna, jak twój mąż, jak każdy robotnik i chłop.

Masz możliwość oddać swoje dziecko do Domu Dziecka, a sama możesz pracować swobodnie na dobrobyt wszystkich pracujących. Możesz i musisz interesować się życiem społecznym, wybierać chłopskich posłów i sama zostać wybrana do Rad. Masz stać bok w bok z mężczyzną i z kobietą- robotnicą z miasta i razem tworzyć porządek, budować nowe życie, walczyć przeciwko wszystkim, którzy nienawidzą władzy pracującego ludu.

Chłopko! 8 marca to wielkie święto wolności wszystkich kobiet ludu pracującego z całego świata! W ten dzień, chłopko, masz wstąpić na drogę zdecydowanej walki o utrwalenie zdobytych praw, o władzę pracujących. Chłopko! Wielkie gospodarcze zadania – jak siew, zdobycie paliwa – wołają do ciebie by stanąć do wspólnej pracy z chłopem, robotnikiem i robotnicą. Chłopko! W Rosji i na Ukrainie jesteś wolna, ale dużo kobiet w krajach burżujów jeszcze żyje w kajdanach i ty masz im pomóc. 

8 marca wszystkie pracujące kobiety będą świętować dzień sojuszu. 8 marca wszyscy wrogowie ludu pracującego poczują siłę pracy. Niech żyje wyzwolenie kobiety w całym świecie. Do pracy za szczęście i lepszy los kobiety.” (tłum. I. Dmytruk-Sorochtej)