Zdobycie Baranowicz przez oddziały 4. Armii. Przez kolejne dni na odzyskanych terenach polskie oddziały zdobywają dokumenty bolszewickiej, między innymi plakaty propagandowe.

Galeria

Plakat w formacie poziomego prostokąta wykonany w technice litografii barwnej. Głównym elementem kompozycji są sylwety dwóch chłopów po lewej stronie. Jeden z nich, w czerwonej koszuli ze stójką i młotem za pasem, pokazany na wprost, kładzie swoją prawą rękę na ramieniu drugiego mężczyzny, pokazanego od tyłu, który ma na sobie żółta kurtkę, czapkę i onuce na nogach. Po prawej stronie znajduje się graficzna winieta w kolorze czerwono-białym, której ornament zbudowany jest z czterech szabli umieszczonych symetrycznie i umieszczonej u góry, centralnie pięcioramiennej gwiazdy z młotem w środku. Dekoracja okala tekst w środku pisany cyrylicą. Po prawej stronie pokazany jest żołnierz Armii Czerwonej, który zagląda zza winiety, jakby usiłując przeczytać umiejscowiony w winiecie tekst. Scena rozgrywa się przez dużym gmachem z kolumnowym portalem, przedstawionym linearnie, na którego tympanonie znajduje się napis cyrylicą (w tłumaczeniu na język polski: Zespołowe kursy sesyjne). Przed gmachem umieszczone są sylwety mężczyzn i żołnierzy pokazane syntetycznie jako ciemno-szare formy. Przed wejściem do gmachu znajdują się także dwie armaty skierowane w prawą stronę kompozycji. W prawym, górnym rogu jest  zdanie pisane cyrylicą w kolorze ciemno-szarym.
Bolszewicki plakat propagandowy
zachęcający chłopów do wstępowania do wojskowych szkół Armii Czerwonej. Materiał zdobyty przez Polaków w czasie Operacja Niemeńskiej we wrześniu 1920 roku.
2/1278/0/ 147/3
Czarno-białe zdjęcie grupowe. Na zdjęciu siedzą prawymi profilami do obiektywu, stłoczeni żołnierze bolszewiccy. Niektórzy w płaszczach wojskowych. Wszyscy w czapkach. Ich twarze sprawiają wrażenie bardzo ogorzałych. Po lewej stronie kadru zwraca uwagę mężczyzna, który odwraca w stronę obiektywu nienaturalnie ciemną twarz, tak że z trudem widoczne są jego oczy. Na dalszym planie grupę zamyka rząd jeńców siedzących lewymi profilami do obiektywu. Za nimi stoją obserwujący wziętych do niewoli: żołnierze polscy, cywile i dzieci.
Jeńcy bolszewiccy
w polskiej niewoli po Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
WBH CAW K-25-718
Czarno-białe zdjęcie o ciepłym odcieniu wykonane na dziedzińcu. Zdjęcie przedstawia kilkunastu jeńców bolszewickich pilnowanych przez polskiego żołnierza. Na pierwszym planie rozbawiony więzień niesiony jest na barkach drugiego więźnia. Wśród spacerujących jeszcze czterech, niesionych jest na tzw. “barana”. Scena rozgrywa się na placu brukowanym polnymi kamieniami. Tło stanowi rozległy, dwupiętrowy budynek z cegieł z częściowo zniszczonymi lub otwartymi oknami.
Jeńcy bolszewiccy
w polskiej niewoli po Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
WBH CAW K-25-722