Wielkopolska 14. Dywizja Piechoty zajmuje linię dawnych okopów niemieckich w okolicy miejscowości Słuck. Oddziały dowodzone przez pułkownika Stefana Dąb-Biernackiego wkraczają do Nowogródka.

Galeria

Jeńcy bolszewiccy
w polskiej niewoli po Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
WBH CAW K-25-723