Decyzja Józefa Piłsudskiego o odbiciu węzła Mołodeczno.

Galeria

Bolszewicki rozkaz wydany we Włodzimierzu Wołyńskim
zdobyty przez polskie oddziały w czasie operacji Wołyńskiej
2/55/0/8/547
Jeńcy bolszewiccy
w polskiej niewoli po Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
WBH CAW K-25-798