Rozpoczynają się polskie natarcia w Małopolsce Wschodniej. W tych dniach kończy się zwycięska bitwa nad Dniestrem, gdzie oddziały polskie dowodzone przez generała Franciszka Latinika i oddziały ukraińskie pod dowództwem generała Pawła Udowiczenki rozbijają dwie bolszewickie dywizje strzeleckie.

Galeria

Zaproszenie od Komitetu Narodowego Dnia Lafayette’a
dla polskiego attaché wojskowego w USA na oficjalne uroczystości w West Point, z jednoczesną prośbą o przekazanie Józefowi Piłsudskiego gratulacji za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, porównanej do bitwy nad Marną.
2/1191/0/9/A/II/156
Naczelny Wódz Józef Piłsudski
na obiedzie w 3 Dywizji Piechoty Legionów we wrześniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-740