Rozpoczynają się polskie natarcia w Małopolsce Wschodniej. W tych dniach kończy się zwycięska bitwa nad Dniestrem, gdzie oddziały polskie dowodzone przez generała Franciszka Latinika i oddziały ukraińskie pod dowództwem generała Pawła Udowiczenki rozbijają dwie bolszewickie dywizje strzeleckie.

Galeria

Zaproszenie w formie maszynopisu niebieskim tuszem na druku Komitetu Narodowego Dnia Lafayette’a. Tekst napisany jest w języku angielskim. Papierowe podłoże jest nieznacznie zażółcone. W lewym, górnym rogu, wydrukowane jest na czerwono wielkimi literami: Lafayette Day National Committee. Pod nazwą wydrukowane są imiona i nazwiska kilkunastu członków Komitetu. W prawym, górnym rogu, wydrukowana jest sentencja w języku angielskim, mówiąca o powołaniu Komitetu. Pod spodem znajduje się adres Komitetu w Nowym Jorku. Pod nim, maszynopisem podana jest data, w języku angielskim, odpowiadająca w polskim brzmieniu dacie: 25 sierpnia 1920 roku. Niżej, po lewej stronie znajdują się dane adresata: Książę Lubomirski, Waszyngton. Dalej biegnie tekst zaproszenia w kilkunastu wersach, podpisany nieczytelnie. Na dokumencie znajdują się jeszcze dwa nieczytelne dopiski czerwoną kredką.
Zaproszenie od Komitetu Narodowego Dnia Lafayette’a
dla polskiego attaché wojskowego w USA na oficjalne uroczystości w West Point, z jednoczesną prośbą o przekazanie Józefowi Piłsudskiego gratulacji za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, porównanej do bitwy nad Marną.
2/1191/0/9/A/II/156
Czarno-białe zdjęcie grupowe we wnętrzu mieszkalnym, zrobione pod światło, wpadające z dwóch narożnych okien pomieszczenia. Okna usytuowane są symetrycznie w kompozycji zdjęcia. Po przekątnej od prawego, dolnego rogu, znajduje się zastawiony stół, którego drugi koniec dosięga okna, po lewej stronie kadru. Z sufitu zwisa efektowny żyrandol ze szklanym kloszem. Na wprost obiektywu, za stołem, na tle okna po prawej stronie, siedzi Wódz Józef Piłsudski. Przed Marszałkiem, na stole, znajdują się m.in. szklanki, kieliszki butelka, patera. Po lewej stronie od Marszałka, za stołem siedzi trzech innych żołnierzy. Naprzeciw Marszałka, po drugiej stronie stołu, na pierwszym planie i w lekkim zwrocie w prawo, widać zacienioną postać żołnierza, który odwraca głowę w stronę obiektywu. Po jego lewej stronie za stołem zasiada jeszcze kilkoro żołnierzy widzianych od tyłu.
Naczelny Wódz Józef Piłsudski
na obiedzie w 3 Dywizji Piechoty Legionów we wrześniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-740