Michaił Tuchaczewski wydaje rozkaz odzyskania Kowla. Na północy wojska litewskie zdobywają Sejny.

Galeria

Czarno-białe zdjęcie o formacie kwadratu, przedstawia bolszewicki pociąg pancerny w ujęciu po przekątnej, od lewego, dolnego rogu zdjęcia. Na pierwszym planie widać lawetę. Na jej boku znajdują się abrewiacje, pisane cyrylicą, oznaczające Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republikę Radziecką. Do lawety doczepiony jest masywny wagon pancerny z okrągłą wieżą strzelniczą na dachu. Obok wieży stoi dwóch żołnierzy. Jakość zdjęcia nie umożliwia odczytania ich przynależności wojskowej. Po prawej stronie kadru, w dużym zacienieniu widać fragment innego taboru lub fragment kolejowego magazynu. W głębi kadru, po lewej stronie, widać osłoneczniony pejzaż z hangarem, polną drogą i drzewem.
Bolszewicki pociąg pancerny.
WBH CAW K-25-985
Komunikat informacyjny z 13 września 1920 r. Ministerstwa Spraw Wojskowych
Oddziału II Sztabu dotyczący między innymi sytuacji polityczno-społecznej w kraju.
2/55/0/8/553