W 1920 roku po zawieszeniu broni Święto Niepodległości obchodzone jest dnia 14 listopada. Wtedy to w Warszawie odbywają się uroczystości, podczas których wręczona jest buława marszałkowska Józefowi Piłsudskiemu.
Podpisanie traktatu pokojowego kończącego wojnę polsko-bolszewicką ma miejsce w Rydze 18 marca 1921 roku.