Polacy

Jan Dąbski

urodzony 10 kwietnia 1880 roku w Kukizowie koło Lwowa, zmarł 5 czerwca 1931 w Warszawie. Dziennikarz, polityk i działacz, związany z ruchem ludowym, członek Naczelnego Komitetu Narodowego, służył w 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich. W marcu 1920 został wiceministrem spraw zagranicznych, a następnie przewodził stronie polskiej podczas rokowań w Mińsku i Rydze o zawieszenie broni i traktat pokojowy z bolszewicką Rosją.

Źródło fotografii: Wikipedia