Oddziały polskie wkraczają do Suwałk uprzednio zajętych przez wojska litewskie. Na Suwalszczyźnie Związek Harcerstwa Polskiego włącza się w tworzenie Armii Ochotniczej zasilając jednostki i instytucje wojskowe. Sztab Generalny Naczelnego Dowództwa opracowuje komunikaty informacyjne o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Do ciekawszych należą wiadomości z frontu przeciw bolszewickiego w okresu lata 1920 r.

Galeria

Rękopis na blankiecie telegraficznym na zażółconym papierze. W lewym, górnym rogu wydrukowane jest: “Telegraf Państwowy, Blankiet numer 61” i godło orła w koronie. Po prawej stronie umieszczony jest napis wielkimi literami: “Telegram”, a pod nim naklejone są dwa paski telegraficzne. Pod spodem, po lewej stronie, w miejscu przeznaczonym na uwagi służbowe, widnieje dopisek w czerwonym kolorze “List”. W sekcji przeznaczonej na treść, naklejone są dwa paski telegraficzne: “drukow po 16 latach 50 – druhen 35 czekamy rozkazow komenda obwodu suwalki”. Niżej znajdują się cztery wersy rękopisu ołówkiem, zakończone nieczytelnym podpisem. U dołu na czerwono nieczytelne dopiski i fragment czerwonej, nieczytelnej okrągłej pieczęci. Przy lewej i i prawej krawędzi blankietu, pośrodku wysokości blankietu, znajdują się dwa znaczki telegraficzne w kolorze zielonym.
Telegram o gotowości do walki
wysłany przez harcerzy z Suwałk na początku lipca, po wznowieniu ofensywy bolszewickiej.
2/76/0/ 3.27/1937
Czarno-białe zdjęcie dwóch żołnierzy siedzących na drewnianej części wozu, przykrytego brezentem. Tłem dla sfotografowanej grupy są drzewa i krzewy stanowiące jednolitą plamę szarości. Wóz widoczny jest fragmentarycznie, przycięty lewą krawędzią zdjęcia. Pokazany jest nieco z boku, tak że widać częściowo dwa drewniane koła, drewnianą konstrukcję boku wozu i narzucony na nadwozie brezent. Centralną postacią zdjęcia jest mężczyzna w mundurze polowym i furażerce siedzący swobodnie na drewnianych częściach przy kole. Żołnierz patrzący w obiektyw, opiera każdą z nóg w skórzanych, wysokich butach na drewnianych elementach  podwozia. Ręce ma oparte na udach. W prawej dłoni trzyma papierosa. Z tylu pojazdu, jakby wyżej,prawym bokiem do obiektywu, siedzi drugi pozujący. Złączone nogi opiera na drewnianym tylnym kole. Demonstracyjnie trzyma płat chorągwi czerwonego krzyża. Płat ma kształt kwadratu. Jest biały, a równoramienny krzyż umieszczony jest centralnie. Przy lewej krawędzi zdjęcia, fragment zdjęcia jest oderwany. Widać przy niej niekompletną postać trzeciego pozującego żołnierza, a dokładniej tylko lewą stronę w mundurze i lewą opuszczoną rękę.
Sanitariusze
III Batalionu 68 Pułku Piechoty latem 1920 roku.
WBH/CAW K-25-488
Zdjęcie czarno-białe, ukazujące nieco poruszony obraz zaprzęgu kuchni polowej przeprawiającej się przez drewniany mostek. Mostek pokazany jest równolegle do dolnej, dłuższej krawędzi zdjęcia. Na pierwszym planie widać zarys trzcin. Na drugim planie, centralnie ujęty jest zaprzęg zmierzający w lewą stronę kadru. Za zaprzęgiem, po prawej stronie kadru widać idące, trzy postaci. Po lewej stronie kadru, na mostku stoi grupa, słabo czytelnych ośmiu lub dziewięciu postaci. Na horyzoncie nieostry, słabo widoczny brzeg. Niebo jest jednolite i bezchmurne.
Most na Kanale Królewskim
przekraczają tabory 66 Pułku Piechoty w 1920 roku.
WBH/CAW K-25-482