Kulminacyjny moment bitwy o Zamość. Pod Komarowem dochodzi do największej bitwy kawaleryjskiej w wojnie polsko-bolszewickiej i ostatniej na taką skalę w świecie. I Armia Konna zostaje pokonana. Siemion Budionny zostaje zmuszony do wycofania się na wschód, za Bug. Kierownictwo państwa polskiego otrzymuje raport sporządzony przez funkcjonariuszy Policji Państwowej z ustaleń przeprowadzonych w Warszawie w czasie obrad Centralnego Komitetu Wykonawczy PPS. Omawiane jest w nim stanowisko partii dotyczące warunków zawarcia pokoju z bolszewikami.

Podcast


Bitwa pod Komarowem
płk Kornel Krzeczunowicz, wówczas rotmistrz 8 Pułku Ułanów ks. Józefa
Poniatowskiego opowiada o przebiegu bitwy pod Komarowem, trzygodzinnym starciu konnicy zakończonym zwycięstwem polskiej kawalerii. Nagranie dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Galeria

Czarno-białe zdjęcie plenerowe pokazujące kolumnę zaprzęgów pułku artylerii na polnej drodze. Niski horyzont odsłania jednolite jasne niebo. Poniżej horyzontu widać rozległe pola. Po prawej stronie, w kierunku obiektywu zmierza polną drogą kolumna zaprzęgów konnych z żołnierzami. Na czele kolumny idą konie o ciemnym umaszczeniu. Przy pierwszym z nich, po prawej prawej stronie maszeruje żołnierz w rozpiętej kurtce wojskowej. Prowadzi konia za uzdę. Po lewej stronie kolumny, żołnierz kroczy żołnierz z przewieszonym karabinem na plecach. Przy lewym spadzie zdjęcia, znajduje się ciemna plama będąca prawdopodobnie błędem technicznym przy wywoływaniu odbitki.
Kolumna 10 Pułku Artylerii Lekkiej
w marszu pod Zamościem w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-540
Czarno-białe zdjęcie plenerowe siedmiu żołnierzy na pozycji z karabinem maszynowym ukazanym centralnie. Niski horyzont odsłania jednolite, jasne niebo. Po prawej stronie horyzontu widać grupę drzew. Ułani pokazani są w akcji, w polu o nierównym terenie. Za usypanym, małym wałem, częściowo pokrytym trawą, w centrum kadru znajduje się karabin maszynowy, skierowany w lewą stronę kadru i grupa pięciu żołnierzy. Z karabinu, z którego lufy dobywa się dym, strzela, klęczący żołnierz. Karabin przysłania częściowo żołnierza, który prawdopodobnie przytrzymuje taśmę nabojową. Po prawej stronie tej grupy, nieco za stanowiskiem z działkiem, klęczy na jednym kolanie żołnierz, który obserwuje atak przez lornetkę. Podobnie czwarty od lewej. W drugim planie, stojąc, przypatruje się akcji piąty z grupy. Dwóch pozostałych żołnierzy, pokazanych jest przy lewej krawędzi zdjęcia.  Żołnierze  skierowani są w tę samą stronę, co żołnierze głównej grupy – klęcząc, obserwują pole ataku.
Karabin maszynowy 8 pułku ułanów na pozycji pod Komarowem.
Widoczny ckm 8 mm Schwarzlose wz. 1907/12.30 sierpnia 1920 roku.
WBH/CAW K-25-545
Czarno-białe zdjęcie w formie równoległoboku. Połowę kompozycji,  licząc od dołu zajmuje na pierwszym planie, pas krzewów. Kilku żołnierzy pokazanych do kolan, z niskiej perspektywy, zmierza w lewą stronę kadru. Żołnierze mają na głowach furażerki. Za nimi, w głębi kadru widać fragmenty zaprzęgów czy też fragmenty dział.
13 Pułk Artylerii Polowej na pozycji pod Komarowem
w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-546