Przeniesienie polsko-bolszewickich rozmów pokojowych z Mińska do Rygi. Towarzystwo Straży Kresowej prowadzi akcję werbunkową do Armii Ochotniczej. Sztab Generalny Naczelnego Dowództwa opracowuje komunikaty informacyjne o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Do ciekawszych należą wiadomości z frontu przeciw bolszewickiego w okresu lata 1920 r.

Galeria

Rękopis na formularzu wydrukowanym na zażółconym, papierze w kratkę. Formularz zawiera po lewej stronie listę piętnastu pozycji danych osobowych. Całość zamknięta jest ramką nieco odsuniętą od krawędzi kartki. Nad nią, na górze widnieje wydrukowany tytuł: “Lista imienna”. Rękopis po prawej stronie wydrukowanej listy stanowią odpowiedzi na piętnaście pozycji. Całość wypełnia górną połowę kartki. W dolnej połowie, po lewej stronie znajduje się duże zdjęcie z popiersiem harcerza w mundurku szkolnym i z autografem. Harcerz na zdjęciu, wspiera lekko głowę na swojej lewej ręce. Po prawej stronie wydrukowane są pozostałe rubryki do wypełnienia, takie jak: podpis, odcisk palca oraz rysopis. Rubryki te są wypełnione, odcisk palca jest w kolorze fioletowego tuszu. Na samym dole kartki, znajduje się wydrukowane zdanie: “Podpis sporządzającego listę” i obok nieczytelna sygnatura.
Rękopis na formularzu wydrukowanym na zażółconym, papierze w kratkę. Formularz zawiera 15 pozycji dotyczących danych osobowych.  Są one umieszczone po lewej stronie kartki. Całość zamknięta jest ramką, odsuniętą od krawędzi kartki. Nad ramką, na górze widnieje wydrukowany tytuł: “Lista imienna”. Rękopis tworzą pisemne odpowiedzi umieszczone po prawej stronie wypunktowanych pozycji. Wszystkie te informacje Informacje znajdują się w górnej części kartki. W części, po lewej stronie, znajduje się zdjęcie w tondzie. Jest to popiersie en face harcerza w płaszczu wojskowym i furażerce. Po prawej stronie wydrukowane są kolejne rubryki do wypełnienia, takie jak: podpis, odcisk palca oraz rysopis. Rubryki te są wypełnione rękopiśmiennie, a odcisk palca jest w kolorze czerwonego tuszu. Na samym dole znajduje się wydrukowane zdanie: “Podpis sporządzającego listę” i obok nieczytelna sygnatura.
Listy imienne harcerzy ochotników
2/76/0/ 3.27/1946
Rękopis na kawałku papieru w kratkę o formacie poziomego prostokąta. Na kartce znajduje się tekst napisany w trzech wersach o treści: “Ja niżej podpisany zezwalam mojemu synowi Józefowi Jędrysiewiczowi wstąpić do armii ochotniczej na własne żądanie”. Pod tekstem, po prawej stronie widnieje podpis: “Jan Jędrysiewicz”, a pod nim, data i miejsce sporządzenia pisma: “Warszawa, dnia drugiego września 1920 roku”.
Zgoda na wstąpienie do Armii Ochotniczej
wyrażona przez rodzica na piśmie.
2/55/0/8/623
Maszynopis na jasnym papierze. W prawym, górnym rogu znajduje się miejsce i data powstania dokumentu: “Warszawa, dnia” i dopisek atramentem “2 września”, dalej maszynopisem “1920”. Niżej i centralnie znajduje się nagłówek o treści: “Do PP. Pracowniczek i Pracowników Straży Kresowej”. Całą stronę wypełnia dalej tekst, który kończy podpis: “Za Koło opieki nad pułkiem imienia Stefana Batorego”. Zdanie to wzięte jest w cudzysłów.
Apel Koła opieki nad pułkiem imienia Stefana Batorego
do pracowników Straży Kresowej o wsparcie materialne organizacji wspierającej żołnierzy pułku.
2/55/0/8/623
Czarno-białe zdjęcie plenerowe. Do zdjęcia, na tle baraku czy to magazynu, przed którym rosną wysokie drzewa, pozuje duża grupa cywilów i żołnierzy. Mężczyźni rozstawieni są na lekkim wzniesieniu, uformowanym przed budynkiem. Zebrani pozują wokół ustawionej bokiem do obiektywu furmanki i innego pojazdu z dyszlem. Po lewej stronie grupy widać kozę. Na pierwszym planie, centralnie w kompozycji zdjęcia, sfotografowane są dwie krowy zwrócone łbami do siebie, bokami do obiektywu. Stojący za bykami dwaj żołnierze trzymają zwierzęta za rogi.
Zaopatrzenie w żywność dla pułku wileńskiego.
Aleksandrów, 12 sierpnia 1920 roku.
WBH/CAW K-25-635
Czarno-białe zdjęcie panoramiczne, słabej jakości nieco prześwietlone, ukazuje kilku żołnierzy w polu, stojących tyłem do obiektywu wokół armaty, skierowanej w prawą stronę kadru. Żółnierze ubrani są w mundury polowe i hełmy typu francuskiego. Na pierwszym planie, po prawej stronie, na trawie ustawiona jest skrzynka, a na niej stos z nabojami do armaty.
Armata kalibru 120 mm wz. 1878/16
w czasie walk na pozycji pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-632