Przejęcie przez polskie instytucje kolejnictwa na Pomorzu od ustępujących władz niemieckich.

Mapa

Maszynopis na lekko zażółconym papierze. W lewym, górnym rogu pieczątka: Dowództwo Grupy gen. Śmigłego; po prawej stronie data i miejsce powstania dokumentu: Miejsce postoju dnia 20 marca 1920. Pod tekstem, po lewej stronie umieszczone: Za zgodność Major Sztabu Generalnego i Szef Sztabu z nieczytelnym podpisem.
Mapa polskiej przedwojennej sieci kolejowej
kolorem czerwonym oznaczono linie wybudowane po 1918 roku.
POBIERZ W WIĘKSZYM ROZMIARZE
2/16/0/1/3700