Przejęcie przez polskie instytucje kolejnictwa na Pomorzu od ustępujących władz niemieckich.

Mapa

Mapa drukowana czarną i czerwona farbą na lekko zażółconym papierze.
Mapa polskiej przedwojennej sieci kolejowej
kolorem czerwonym oznaczono linie wybudowane po 1918 roku.
POBIERZ W WIĘKSZYM ROZMIARZE
2/16/0/1/3700