2/76/0/ 3.27/1937

Zasady organizacji Oddziałów Ochotniczych wydane przez MInisterstwo Spraw Wojskowych 3 lipca 1920 roku.