2/1191/0/9/A/II/87/2

Rozkaz nr 85 Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich z 8 października zawierający przepisy wykonawcze do ustanowionej przez Radę Obrony Państwa w dniu 11 sierpnia odznaki wojskowej „Krzyż Walecznych”