2/105/0/1/16

Rozkaz Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej Nr 11 z 20 maja 1921roku.