Świat

Nikołaj Nikołajewicz Judenicz

(1862-1933) generał piechoty armii rosyjskiej, 1887 absolwent Akademii Sztabu Generalnego; marzec – kwiecień 1917 dowódca Frontu Kaukaskiego; w okresie lipiec – grudzień 1919 dowódca „białej” Armii Północno –  Zachodniej w Estonii, bez powodzenia próbował zdobyć  Piotrogród; 1920 na emigracji.

Źródło fotografii: Wikipedia