Sowieci

Józef Unszlicht

pseudonim Jurowski, Leon (1879-1938) działacz polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego. Od 1900 członek SDKPiL, 1911-1913 członek jej Zarządu Krajowego. Od 1917 członek SDPRR (bolszewików), w 1918 współorganizator Armii Czerwonej. W latach 1917-1918 członek CKW grup SDKPiL w Rosji, w 1919 członek KC Komunistycznej Partii Litwy i Białorusi. Komisarz ludowy ds. wojskowych Republiki Litewsko-Białoruskiej. W 1920 członek Biura Polskiego KC RKP (b)  i TKRP w Białymstoku. W latach 1921-1923 z-ca przewodniczącego WCzK, a następnie  GPU, od 1925 do 1930 z-ca ludowego komisarza spraw wojskowych. Padł ofiarą wielkiej czystki. Rozstrzelany w 1938 r.

Źródło fotografii: Archiwum Akt Nowych