Wstępujcie do Wojska Polskiego!

Felicjan Szczęsny Kowarski (1890-1948)

Pl.23166/1 MNW

Felicjan Szczęsny Kowarski (1890-1948) po ukończeniu studiów w Petersburgu oraz po okresie pracy dla władzy sowieckiej, o czym tak pisał w swoim życiorysie:

Po ukończeniu akademji zmobilizowany jako art. malarz przez rząd komunistyczny – pracowałem w zakresie dekoracji ulic i placów – wykonałem szereg dekoracji samodzielnie w dużej skali (plac dworca Carsko-Sielskiego, ulicy Morskiej ect.)”,

powrócił do Polski wiosną 1919 roku, gdzie tworzył kolejne prace z dziedziny grafiki użytkowej. W latach wojny polsko-bolszewickiej Kowarski zaangażował się w pracę propagandową na rzecz polskiego wojska. 

Z tego czasu pochodzi m.in. plakat werbunkowy jego autorstwa wykonany dla utworzonego w 1919 roku Wydziału Werbunkowo-Zaciągowego Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, administracji cywilnej na obszarach zajętych przez armię polską w latach 1919-1920.