Pobierz

Dezerter otwiera drogę polskiemu panu

P. Abramow

2/55/0/8/551

  • Tłumaczenie: góra: Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się.
  • dół: Dezerter otwiera drogę polskiemu panu. Polski pan prowadzi za sobą rosyjskiego właściciela ziemskiego i kapitalistę. Właściciele ziemscy i kapitaliści niosą głód i niewolę chłopom i robotnikom. Dezerter – wróg robotników i chłopów.