Wejście w życie rozejmu z dnia 12 października. Zakończenie walk na froncie polsko-bolszewickim.

Galeria

Członków polskiej delegacji na rozmowy pokojowe w Rydze
Wraz z dedykacją dla jej przewodniczącego Jana Dąbskiego.
2/2808/0/-/18
Fragment mapy z narysowaną ręką Jana Dąbskiego,
wytyczoną granicą pomiędzy Polską a bolszewicką Rosją i Ukrainą w myśl zawartego 18 marca 1921 r. Traktatu Pokojowego w Rydze.
2/2808/0/-/1