Zdobycie Mińska Litewskiego. Wydarzenie zostaje odnotowane na tablicy umieszczonej na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W walkach z bolszewikami biorą udział harcerze z Mińska Litewskiego i okolic.

Galeria

Meldunek druha Tomasza Piskorskiego
z działalności harcerzy z Mińska Litewskiego i regionu w lecie 1920 r.
2/76/0/3.27/1945
Meldunek o śmierci harcerki Zofii Piekarskiej
w szpitalu wojskowym.
2/76/0/4.15/2278
Prośba o podanie adresu druha Leona Łosickiego
pełniącego służbę w Harcerskim Baonie Ochotniczym z Mińska Litewskiego.
2/76/0/4.15/2279
Grupa oficerów 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
z dowódcą ppłk. Gustawem Paszkiewiczem w zdobytym Mińsku Litewskim w październiku 1920 roku.
WBH CAW K-25-770
Komunikat Informacyjny nr 61 z 15 października 1920 r.
opracowany przez Oddział II Ministerstwa Spraw Wojskowych dotyczący bieżących spraw politycznych w kraju.
2/55/0/8/553