W wojnie polsko-bolszewickiej po stronie polskiej biorą udział cudzoziemcy. W Warszawie Naczelny Wódz Józef Piłsudski dekoruje oficerów francuskich polskim odznaczeniem wojennym, krzyżem Virtuti Militari, za pomoc udzieloną Polakom w czasie inwazji bolszewickiej. Zdobycie Słucka przez oddziały 11 Dywizji Piechoty.

Galeria

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dekoruje oficerów francuskich
Krzyżami Srebrnymi orderu Virtuti Militari w Warszawie w 1920 roku, po zakończeniu walk.
WBH CAW K-25-865
Przemówienie Józefa Piłsudskiego do odznaczonych oficerów francuskiej misji wojskowej.
Od lewej stoją: gen. Paul Henrys, płk Gaston Bilotte, gen. Albert Durand, płk Louis Faury, płk Maurice Loir, płk Ernest Byrond, mjr Mazerat, płk Feliks Happe.
WBH CAW K-25-866
Relacja amerykańskiego lotnika M. Coopera
z pobytu w niewoli bolszewickiej oraz przebiegu ucieczki w kierunku oddziałów polskich i pobytu na Łotwie.
2/1191/0/9/A/II/66/2