2/8/0/106

Protokół z 21 posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 11 września 1920 r. wraz z załącznikami