2/1401/0/296/I/45

Tymczasowa Instrukcja dla „Obozów Koncentracyjnych Jeńców”