Polacy

Ignacy Paderewski

Ignacy Jan Paderewski , urodzony  18 listopada 1860 roku w Kuryłówce na Podolu, zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku. Absolwent Instytutu Muzycznego, pianista i kompozytor, który zdobył dużą sławę za granicą, zwłaszcza w USA.  Jako mąż stanu i działacz niepodległościowy dzięki swojej rozpoznawalności zjednywał przychylność zagranicznej opinii dla sprawy polskiej. Dzięki jego wpływom prezydent Woodrow Wilson poparł koncept niepodległości Polski po I wojnie światowej.  W  1919 roku objął tekę premiera i ministra spraw zagranicznych RP. Razem z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu. W 1920 roku wysłannik rządu polskiego do Ligi Narodów.

Źródło fotografii: Archiwum Akt Nowych