Pobierz

Hej! Kto Polak na bagnety!!

2/55/0/8/551

Kamil Mackiewicz (1886-1931), rysownik, ilustrator i karykaturzysta, w okresie wojny polsko-bolszewickiej był bardzo aktywny w dziedzinie twórczości graficznej. W latach 1919-1920 artysta opublikował w czasopismach satyrycznych i jednodniówkach wojskowych liczne rysunki i karykatury związane z toczącą się wojną. Dwa znane plakaty Mackiewicza powstały na zamówienie władz wojskowych i zostały wydane przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego.

Litografia przedstawia trzy postaci o pełnych zaciętości twarzach: kosyniera w chłopskiej sukmanie i słomianym kapeluszu, robotnika w czerwonej koszuli i fartuchu z granatem w ręku oraz żołnierza polskiego trzymającego w dłoniach karabin. Umieszczone poniżej tytułowe hasło to cytat z refrenu „Warszawianki”, powszechnie znanej pieśni patriotycznej napisanej w 1831 r. w czasie powstania listopadowego.

Zdaniem krytyków plakat Kamila Mackiewicza Hej! Kto Polak na bagnety!! korzystnie wyróżniał się spośród plakatów agitacyjnych wykonanych w okresie wojny polsko-bolszewickiej przede wszystkim dobrym oddaniem emocji:

(…) [plakat] Kamila Mackiewicza Hej kto Polak na bagnety, uderzający doskonałą charakterystyką twarzy ochotników: chłopa, robotnika i mieszczanina”.

Zestawienie przedstawicieli różnych klas społecznych i znanego wszystkim cytatu z popularnej „Warszawianki” było celowym zabiegiem propagandowym, obliczonym na mobilizację i współdziałanie wszystkich warstw społecznych w obliczu bolszewickiej agresji.