2/8/0/106

Protokół z tajnego 3. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 13 lipca 1920 r. wraz z załącznikami