2/8/0/106

Protokół z tajnego 2. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 5 lipca 1920 r.