2/8/0/106

Protokół z 8. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 20 lipca 1920 r.