2/8/0/106

Protokół z 7. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 20 lipca 1920 r. wraz z załącznikami