2/8/0/106

Protokół z 6. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 19 lipca 1920 r. wraz z załącznikami i częścią tajną