2/8/0/106

Protokół z 5. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 15 lipca 1920 r. wraz z załącznikami