2/8/0/106

Protokół z 4. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 14 lipca 1920 r. wraz z załącznikami