2/8/0/106

Protokół z 11. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 28 lipca 1920 r.