2/8/0/106

Protokół z 10. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 26 lipca 1920 r. wraz z załącznikami