2/1401/0/296-I-57

Dekret Naczelnika Państwa skierowany do dezerterów lub osób uchylających się od odbycia służby wojskowej