2/8/0/106

Protokół z 13. posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 4 sierpnia 1920 r. wraz z załącznikami