2/8/0/106

Protokół z 20 posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 8 września 1920 r.